PAIP- Ako reakcia na “nekonečnú” vojnu

20.09.2023

Keď ruské vojská zaútočili na Ukrajinu, na Slovensko začali utekať tisíce ľudí. Chceli len jediné- zachrániť si holý život. Ich primárnymi potrebami boli: túžba byť v bezpečí, v teple, mať čo jesť a piť. Ako však plynul čas, tieto potreby sa začali meniť.

Základné fyziologické potreby a potrebu bezpečia vystriedala potreba pochopenia a podpory. Ľudia začali cítiť potrebu zdieľať to, čo sa deje, ako sa to deje, čo cítia aj ako sa cítia. Psychológovia tak mali zrazu plné ruky práce.

Mnoho detí sa muselo nielen naučiť zvládať svoje silné emócie, ale museli sa naučiť aj znova hrať… Znova sa stať deťmi. Prevzali totiž na seba úlohu dospelého, ktorý musel chrániť vtedy, keď to bolo najviac potrebné. Iné deti sa zas museli učiť uvoľniť svoje "zaseknuté" emócie a tí, ktorých emócie boli nekontrolovateľné, sa ich museli naučiť krotiť. A dospelí tiež.

Po regulácii emócií sa začali prejavovať nové potreby. Potreba patriť niekde, byť akceptovaný. A tu nastala fáza adaptácie a integrácie. Je ťažké začať nový život v inej krajine, ak do nej prichádzame, lebo chceme. Ak sme však donútení, je to o to ťažšie. Navyše do tejto krajiny prichádzame bez tých, ktorých by sme najskôr (za iných okolností) vzali so sebou. Rodiny sú rozdelené, vzťahy navždy naštrbené, niet sa kam vrátiť…

Ako reakciu na dlho-pretrvávajúcu vojnu sme preto vytvorili program, ktorý reflektoval aktuálne potreby odídencov. Program PAIP je 8-týždňový program, ktorý na úvod človeka psychicky zastabilizuje, neskôr pracuje s emóciami a na samotný záver napomáha integrácii do spoločnosti. Zahŕňa tak všetko to, čo človek, ktorý nedobrovoľne odišiel z domova, potrebuje. Najväčšou výhodou programu však je to, že všetky procesy prebiehajú na bezpečnej úrovni, prostredníctvom rôznych aktivít a hry.

Naši psychológovia prešli dôkladným sebaskúsenostným zaškolením, aby pochopili základné princípy a ciele programu a prinášali ho všade tam, kde je nápomocný. Tento špičkový tím odborníkov využíva nielen svoje odborné znalosti, ale i osobnostné vlohy, ktoré sú v našom programe mimoriadne dôležité. Vieme tak účastníkom programu garantovať, že počas jeho absolvovania, budú v správnych rukách.

Tento projekt je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.