PAIP na školách? Dobrý nápad!

07.11.2023

Podporno- adaptačno- integračný program PAIP, ktorý začínal skromne- na jednej ubytovni na Kopčianskej- v súčasnosti prebieha na ďalších 6 ubytovniach v Bratislavskom kraji a taktiež v Asistenčnom centre pomoci pre Ukrajincov na Bottovej. Tento rozmach jednoznačne preukazuje, že ide o koncept, ktorý funguje.

Našou ambíciou je priniesť PAIP všade tam, kde je to možné. Rozhodli sme sa preto s programom expandovať na školy. Nie všetky deti z Ukrajiny totiž žijú v ubytovniach. Vďaka štátnemu programu bolo množstvo ukrajinských rodín schopných si nájsť ubytovanie u súkromných prenajímateľov. Aby sme dokázali pomôcť aj deťom, ktoré nežijú v ukrajinských komunitách na ubytovniach, rozhodli sme sa priniesť PAIP do škôl.

Ako bude fungovať PAIP na školách?

Program je primárne určený pre triedy základných škôl, kde sa nachádzajú deti z Ukrajiny.

Priebeh programu bude obdobný ako na ubytovniach. Raz týždenne sa s deťmi stretneme na 2 hodiny (90 min.). Jeden cyklus bude trvať 8 týždňov. Program bude prebiehať v telocvični, kde sa budú robiť všetky aktivity. Jednotlivé skupiny sa počas dňa vystriedajú.

Čo je cieľom PAIPU na školách?

Cieľom PAIPu na školách je pochopenie jeden druhého, stmelenie kolektívu s väčším dôrazom na integráciu, rôznosť kultúr, ale aj to, čo majú spoločné. PAIP podporuje individualitu, ale i tímovosť.

Naším zámerom je pomôcť deťom z Ukrajiny sa jednoduchšie začleniť do spoločnosti; nájsť si kamarátov; porozumieť slovenskej mentalite. Deti sa postupne učia vlastnej dôležitosti, nenahraditeľnosti. PAIP podporuje osobnostný rast detí a pomáha vybudovať rezilienciu (odolnosť), chuť vzájomne si pomáhať a podporovať sa ako celý kolektív, bez ohľadu na to, že každý je iný. Túžime skrátka budovať lepší svet. Veríme, že rozšírenie programu PAIP na školy tomuto vznešenému cieľu napomôže.

Tento projekt je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.