Rozhovor s garantom programu: História PAIPu

07.11.2023

Podporno- adaptačno- integračný program PAIP je, vskutku, unikátnym konceptom. Dômyselne zvolené psychologické metódy boli citlivo prevtelené do jednoducho a príjemne vykonateľných aktivít. Toto robí program doslova výnimočným. Osoby, ktoré ho absolvujú sa tak dokážu vydať na neľahkú cestu osobného uzdravovania bez toho, aby sa cítili pod tlakom komplikovaných procesov psychologických či terapeutických sedení.

O programe PAIP sme sa bližšie porozprávali s autorkou programu a odbornou garantkou programu PAIP - Evou Máriou Samcovou, ktorá sa odborne špecializuje najmä na pomoc osobám s traumou. Gro svojej energie vkladá najmä do práce s deťmi a mladistvými, nakoľko je často svedkom prípadov, kedy je potrebné pomôcť s formovaním zdravej osobnosti. 

  • Čím je Podporno- adaptačno- informačný program PAIP inšpirovaný?

PAIP je vytvorený na koncepte celostnej bytosti, na jej jedinečnosti s prihliadaním na to, že každý máme iné potreby, iné sny, iné myšlienky, prežívanie a hlavne iné silné a slabé stránky. Základom je Maslowova pyramída potrieb, ktorá sprevádza celým programom. Na začiatku je základom prvá psychologická pomoc, záver sa opiera o Rogersa. Avšak nejde o žiadne individuálne či skupinové sedenia, ale o rôznorodé hry, ktoré podvedome ovplyvňujú emocionálne a psychické prežívanie.

V podporno- adaptačno-integračnom programe PAIP je kladený dôraz na Eriksonovu vývinovú (psycho-sociálnu) teóriu, kde každá živá bytosť má v rôznom veku iné potreby na rozvoj rôznych zručností, schopností, daností. Preto napríklad 5-ročné deti nesprevádzame na zvedomení si emócií, ale podnecujeme ich k odvahe hrať sa.

  • Ako vznikol PAIP?

PAIP vznikol spontánne. Počas práce s ukrajinskými odídencami v ubytovniach som pozorovala ako sa menia potreby dospelých , detí, seniorov. Kým na začiatku to bola krízová intervencia, neskôr potrebovali komplexne riešiť proces spracovania zažitej traumy a predchádzať rozvoju PTSD. Aktivity vtedy boli mnohokrát nezmyselné a nezodpovedali meniacim sa potrebám. V hlave mi tak vznikla najskôr len myšlienka, ktorú som začala postupne testovať. Čo fungovalo, išlo na papier, čo nie, automaticky do koša. Vyskladávalo sa to už potom prakticky samo. Keď som videla, že to funguje a ako to funguje, vytvorila som celý program a opäť ho testovala. Kým reálne prešiel do praxe, bol otestovaný 4x.

  • Z koľkých aktivít sa PAIP skladá?

PAIP má 8 častí, pričom jedna časť sa skladá z piatich aktivít. Témou a cieľom každého stretnutia je niečo iné, nejaká konkrétna zložka, ktorú chceme "opraviť". Keďže sme však každý iný, na každého funguje niečo iné, tak máme 5 rôznych možností, ako ten cieľ dosiahnuť. A keďže väčšina je citlivá na viac zložiek, tak daný cieľ len silnejšie ukotvujeme.

  • Ako sa PAIP vyvíjal?

PAIP sa vyvíjal kontinuálne. Prvé myšlienky boli deti vo veku 4-10 rokov, pretože hlavne s touto vekovou skupinou som vtedy pracovala. Ale ako som dostala nápad na aktivitu pre tieto vekové skupiny (v PAIPe sú to dve skupiny), tak sa mi hneď automaticky v hlave vytvárali aktivity aj pre tých menších, ale aj starších. Čiže vlastne všetko vznikalo súčasne a komplexne.

  • Kde v súčasnosti PAIP prebieha a ako sa postupne šíril?

Ak sa na to pozriem komplexne, vznik programu PAIP siaha do mája/júna 2022, i keď vtedy sa ešte nevolal PAIP. Časti programu som testovala v rôznych ubytovniach v celom Západnom kraji od Bratislavy po Piešťany. Program začal dostávať reálne kontúry v čase, keď som začala spoluprácu s Dobrovoľnou civilnou ochranou na ubytovni Kopčianska, kde bolo veľa detí. Pod názvom PAIP však program reálne začal fungovať na jednej ubytovni, odkiaľ sa systematicky rozšíril aj do ďalších, a verím, že to takto bude pokračovať aj ďalej. Tiež plánujeme program priniesť do škôl, pretože nie všetky deti z Ukrajiny žijú na ubytovniach, ale v normálnych bytoch či domoch, nie vždy samostatne, ale u Slovákov doma. K ním sa táto pomoc inak nedostane. Pôsobíme aj v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej. Ide však len akúsi podpornú aktivitu centra, nakoľko tam Ukrajinci chodia primárne kvôli právnym a sociálnym veciam.

Tento projekt je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.